Virtualus koncertas-sveikinimas „Mes kartu!”

Virtualus koncertas-sveikinimas „Mes kartu!“

Buvo sunku įsivaizduoti, kad pasaulis patirs tokią pandemiją, kuri suvaržys žmonijos laisvę, privers daugumai užsirakinti nuo mylimųjų ir artimųjų, gąsdins ir baugins susitikti su draugais, apribos teisę į mokslą ir darbą.

Neslėpsiu, kad vesdamas pamokas nuotoliniu būdu pirmas savaites jutau savo ugdytinių išgąstį ir sutrikimą, buvo labai liūdna matyti visų blaškymąsi, ieškojimą internete išsigelbėjimo nuo vienatvės, bandymus realizuoti savo darbus ir idėjas, suskaitmeninti meną. Neturėdamas pasirinkimo, nuotoliniame darbe su vaikais bandžiau ieškoti kūrybos, balanso tarp skaitmeninio garso, vaizdo ir jausmingumo, tarp šalto monitoriaus vaizdo ir emocijų. Dar kartą ir galutinai įsitikinau, kad skaitmeninės technologijos negali pakeisti gyvo klasikinės muzikos ugdymo, bendravimo, gyvos akustikos magijos. Technologijomis galima pasinaudoti kaip laikinu pagalbininku, gal kaip papildiniu. Todėl gelbėdamasis nuo visuotinio skaitmenizavimo ryžausi pakeisti savo klasės ugdytinių programą, kad nors kiek galėčiau kompensuoti gyvo kontakto, realių emocijų praradimą. Mokiniams leidau patiems pasirinkti iš gausaus fleita.lt ugdymo priemonėse esančių pedagoginės literatūros sąrašo kūrinius, kurie jiems patiktų, būtų artimi, sugrojami. Paprašiau visų atsiųsti piešinių, rankdarbių, eilių ar kitu pavidalu sveikinimą ar linkėjimą, kuris atspindėtų jų norą, viltį grįžti prie įprasto gyvenimo. Taip norėjau palaikyti klasės bendruomeniškumą, kurio šiais laikais visiems ypač trūksta.

Rezultatas nustebino! Pradėjau gauti vaizdo ir garso bandomuosius įrašus, mačiau ir jaučiau, kad prie palinkėjimo jungiasi mokinių tėveliai, broliai ir seserys. Visomis šeimoje esančiomis ir skolintomis vaizdą ir garsą atkuriančiomis ir įrašančiomis priemonėmis namų sąlygomis buvo bandyta padaryti viską, kas gali pagerinti įrašo kokybę. Jūsų nuoširdžios pastangos buvo noras pasakyti, kad esame kartu. Taip ir kilo idėja pavadinti šį fleitos klasės muzikinį linkėjimą „Mes kartu!“

Apgailestauju, kad dėl Asmens duomenų apsaugos įstatymo negaliu viso šio stebuklo paskleisti kaip viruso, gydančio žmonių sielas, džiuginantį jų širdis. Liūdna, kad visas šis grožis pasiekiamas tik žinantiems mūsų klasės slaptažodį. Menas negali būti uždarytas tarp keturių sienų, nes uždarytas jis tyliai miršta.

Tad mano nuoširdžiausi sveikinimai ir linkėjimai! Būkime kartu!

Pagarbiai
Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos fleitos dalyko mokytojas Marius Pupkovas