Naujasis Asmens duomenų apsaugos įstatymas ir fleita.lt veiksmai

Gerbiamieji fleita.lt svetainės lankytojai, mano buvę, esami mokiniai ir jų tėveliai,

remdamasis naujuoju Asmens duomenų apsaugos įstatymu esu priverstas imtis veiksmų.  Fleita.lt netrukus sulauks savo dešimtojo gimtadienio, joje sukauptas didžiulis nuotraukų, vaizdo archyvas, buvusių ir esamų mokinių, įvairių atlikėjų ir kt. asmeninė informacija, susijusi su meno sklaida. Dėl tokio gausaus informacijos kiekio neįmanoma surinkti visų žmonių sutikimų dėl vaizdo, garso ir kitų asmens duomenų viešinimo. Labai apgailestauju, kad esu priverstas mokytojo Mariaus fleitos klasės ir fleitų orkestro fotogalerijas padaryti prieinamas tik su slaptažodžiu, kurį seniai žinote.

Toks sprendimas mūsų veiklą pavers mažiau žinomą ir matomą visuomenėje, nors mūsų svetainės darbų prioritetas yra viešumas. Menininko darbai, kūryba, jo idėjų sklaida, pasiekimai yra neatsiejama nuo autoriaus ir jo asmenybės.  Norėdamas sušvelninti minėto Asmens duomenų apsaugos įstatymo ir meninės veiklos viešinimo konfliktą pabrėžiu, kad fleita.lt svetainė yra Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos mokytojų metodinės tarybos posėdyje (protokolo Nr. 2010-12-10 MT-03) aprobuoto mano metodinio darbo „Moderniųjų technologijų taikymas muzikos mokyklose“ dalis. Ši svetainė yra pagalbinė ugdymo, kūrybos, meno sklaidos priemonė, atvira naujoms ir pažangioms idėjoms, dalijasi gerąja patirtimi Lietuvoje ir užsienyje. Fleita.lt  svetainėje griežtai laikomasi visų Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų. Pageidavimus ir prašymus siųskite fleita.lt@gmail.com

Pagarbiai

Svetainės administratorius Marius Pupkovas