Antroji tarptautinė virtuali metodinė-praktinė konferencija „Instrumentinės muzikos aktualijos” 2023

II TARPTAUTINĖ VIRTUALI METODINĖ-PRAKTINĖ KONFERENCIJA

 „INSTRUMENTINĖS MUZIKOS AKTUALIJOS”

  2023

 BALANDŽIO 13 – 14 DIENOMIS

DATA VALANDA RENGINIO TEMA, LEKTORIUS
Balandžio 13 diena 9.30-10.00 Dalyvių prisijungimas.
10.00-10.20

 

Metodinis pranešimas „Instrumentinės muzikos
aktualijos – iššūkiai ir galimybės“. Visagino
kūrybos ir menų akademijos kanklių mokytoja
metodininkė, instrumentinės metodinės
grupės vedėja
SKAIDRŪNĖ BALIŪNAITĖ (LIETUVA).
10.20-11.00

 

Metodinis pranešimas „Mažoji vadyba ir didysis
marketingas“. Vilniaus B. Dvariono dešimtmetės
muzikos mokyklos kanklių mokytoja ekspertė,
Vilniaus Filaretų pradinės mokyklos muzikos
mokytoja ekspertė
IRMA ASINAVIČIENĖ (LIETUVA).
11.00-11.30

 

Metodinis pranešimas „Improvizacijos pagrindai
muzikos pamokoje, kaip mokinio kūrybiškumo ugdymo
veiksnys“, praktinis darbas. Visagino kūrybos ir menų
akademija, gitaros mokytojas metodininkas
MAKSIM BENDELSTON (LIETUVA).
11.30-12.10

 

Metodinis pranešimas „Neuroplastiškumo fenomenas
muzikavime“, praktinis darbas. Pedagogė ir atlikėja,
Vilniaus B. Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos
klasikinės gitaros mokytoja ekspertė. Parengė senosios
muzikos projektą „Netobulas perlas“. Respublikinio
senosios muzikos festivalio, rengiamo Valdovų rūmuose,
organizatorė. Tarptautinio klasikinės gitaros šiuolaikinės
muzikos konkurso organizatorė
AGNĖ VARANAVIČIENĖ (LIETUVA).
12.10-12.50

 

Metodinis pranešimas „Darbo su pučiamaisiais
instrumentais metodika“, video pateiktis. Utenos muzikos
mokyklos klarneto mokytojas metodininkas
EVALDAS BEINORAVIČIUS (LIETUVA).
12.50-13.30

 

 

Metodinis pranešimas „Orkestrinis muzikavimas.
Voss modelio pristatymas“, vaizdinė medžiaga.
Pedagogas, orkestro vadovas ir dirigentas, Lietuvos
varinių pučiamųjų instrumentų asociacijos (LBBA)
įkūrėjas, Europos varinių pučiamųjų instrumentų
asociacijos (EBBA) delegatas. Lietuvos pučiamųjų
orkestrų čempionato idėjos autorius, iniciatorius ir
vadovas REMIGIJUS VILYS (LIETUVA).
13.30-14.10

 

Metodinis pranešimas „Instrumentalumo ir vokališkumo
konceptų taikymas interpretuojant muziką“. Ignalinos
Miko Petrausko muzikos mokyklos fleitos mokytojas,
LMTA meno doktorantas, Briuselio karališkosios
konservatorijos magistras, Hagos karališkosios
konservatorijos bakalauras
PAULIUS GEFENAS (LIETUVA).
14.10-14.40

 

Metodinis pranešimas „Akordeono mokymo(si) metodai
ir aktualijos Leipcigo J. S. Bach muzikos mokykloje“.
Leipcigo „Johann Sebastian Bach“ muzikos mokyklos
akordeono mokytoja, akordeonininkų orkestro ir
kvinteto vadovė
INGRIDA SCHWARZE (VOKIETIJA).
14.40 Diskusijos, refleksijos.
Balandžio 14 diena

 

9.30-10.00 Dalyvių prisijungimas.
10.00-10.40

 

Metodinis pranešimas „Aranžavimo akordeonų
ansambliams specifika. Natų rinkinio duetui
pristatymas“. Daugpilio Stanislavo Broko
aukštesniosios muzikos mokyklos akordeono
skyriaus vedėja, Latvijos akordeonistų asociacijos
pirmininkė TATJANA SARATOVA (LATVIJA).
10.40-11.20

 

Atvira akordeono pamoka. Vilniaus B. Dvariono
dešimtmetės muzikos mokyklos mokytojas,
išugdęs tarptautinių ir respublikinių konkursų
laureatus, žinomas atlikėjas –
akordeonistas TAUTVYDAS JURKŠA (LIETUVA).
11.20-11.40

 

Metodinis pranešimas „Ansamblinis muzikavimas
– kelias į mokinio sėkmę“. LMTA Klaipėdos
fakulteto lektorė, Klaipėdos S. Šimkaus
konservatorijos kanklių mokytoja ekspertė,
E. Balsio menų gimnazijos mušamųjų instrumentų
vyr. mokytoja
INGRIDA SPALINSKAITĖ-KURIENĖ (LIETUVA).
11.40-12.20

 

Metodinis pranešimas „Techninių ir intonacinių
problemų sprendimas smuiko pamokose”, atvira
pamoka. Ignalinos Miko Petrausko muzikos
mokyklos smuiko mokytoja metodininkė
VIRGINIJA STUGLIENĖ (LIETUVA).
12.20-12.55

 

Metodinis pranešimas „Skaitmeninių technologijų
taikymas pradiniame ugdymo etape“, praktinis darbas.
Vilniaus B. Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos
fleitos mokytoja ekspertė
VILIJA FILMANAVIČIENĖ (LIETUVA).
12.55-13.30

 

Metodinis pranešimas „Moksleivių akordeonų
ansamblis ir orkestras – šiandienos pokyčiai ir
realybė“. Vilniaus B. Dvariono dešimtmetės
muzikos mokyklos mokytojas metodininkas,
akordeonų ansamblio ir akordeonų orkestro
vadovas, metodinės grupės pirmininkas
RAIMONDAS JAKUTIS (LIETUVA).
13.30-14.05

 

Metodinis pranešimas „Skaitmenizacijos nauda
didžiųjų ansamblių ir orkestrų partijų pradiniame
mokymo etape aktualumas, techninės priemonės
ir galimybės“. Vilniaus B. Dvariono dešimtmetės
muzikos mokyklos mokytojas ekspertas, fleitų
orkestro vadovas. MARIUS PUPKOVAS (LIETUVA).
14.05-14.45

 

Jaunojo klarnetininko atviros pamokos užduotys ir
analizė. Vilniaus B. Dvariono dešimtmetės muzikos
mokyklos klarneto mokytojas metodininkas
EGIDIJUS TALEIKIS (LIETUVA).
14.45-15.20

 

Metodinis pranešimas „Grojimo saksofonu pagrindai.
Kaip sudominti mažuosius saksofonininkus“.
Vilniaus B. Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos
saksofono mokytojas ekspertas
ALBINAS GUŽELIS (LIETUVA).
15.20-15.55

 

Metodinis pranešimas „Praktikavimosi reikšmė ir
specifika pradiniame ir vėlesniame mokymosi etape
grojant tūba“. Vilniaus B. Dvariono dešimtmetės
muzikos mokyklos pučiamųjų mokytojas
GIEDRIUS STEPONAITIS (LIETUVA).
15.55-16.35

 

Metodinis pranešimas „What do your students know?
What do your students understand?“, praktinis darbas.
Vakarų Anglijos universiteto vyresnysis dėstytojas,
seminarų lektorius, trombonistas, orkestro vadovas,
dirigentas, pedagogas. Nacionalinio koncertinių
grupių festivalio patikėtinis STEVE LEGGE (ANGLIJA).
16.35 Diskusijos, refleksijos.

 

Konferencijos moderatorės – Visagino kūrybos ir menų akademijos mokytojos metodininkės

SKAIDRŪNĖ BALIŪNAITĖ IR IEVA GUDIENĖ