Penktadienis, 2017-06-23, 08:05

Į TINKLAPIO PRADŽIĄ
· RSS
PAGRINDINIS MENIU
NUORODOS
 • Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos svetainė
 • Pakruojo JUOZO PAKALNIO muzikos mokykla
 • Vilniaus Juozo Tallt-Kelpšos konservatorijos svetainė
 • Lietuvos muzikos ir teatro akademija
 • Lietuvos nacionalinės filharmonijos renginiai
 • Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras
 • Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras
 • Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus
 • Valstybinis Vilniaus Mažasis Teatras
 • Valstybinis jaunimo teatras
 • Lietuvos nacionalinis dramos teatras
 • Lietuvos muziejai
 • Lietuvos dailės muziejus
 •  Renginių archyvas 2009-2010


  Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetė muzikos mokykla
  Lietuvos ir Čekijos draugija
  MALONIAI JUS KVIEČIAME Į K O N C E R T Ą
  skirtą Čekijos Respublikos valstybinei šventei kovos už laisvę ir demokratiją dienai paminėti
  2009 m. lapkričio 17 dieną, 18 val.
  Balio Dvariono dešimtmetėje
  muzikos mokykloje Vargonų salėje

  A. Černohorsky. Tokata C-dur vargonams
  Indrė Veličkaitė
  Mokyt. J. Bundzaitė

  Čekų liaud. dainos
  "O moterie, moterie”
  "Saugokite mane, mano motinėle”
  Gediminas Rydelis
  Mokyt. M. Pupkovas
  Jokūbas Račiūnas
  Mokyt. I. Kirzner
  Valerija Surkovaitė
  Mokyt. T. Oganian

  J. Flegl. Šokis
  Dariuš Romanovsky
  Mokyt. T. Oganian

  Čekų liaud.daina "Piemenėlis”
  Ignė Kalinauskaitė
  Dominyka Žukovska
  Joana Martynovič
  Mokyt. V. Vytienė
  Eva Borovik
  Mokyt. A. Tryk

  B. Smetana. Vltava
  Ina Masiulytė
  Mokyt. V. Filmanavičienė
  Karolina Baniusevič
  Mokyt. I. Masiulienė

  Čekų liaud. dainos
  "Moravo, Moravo”
  "Aš į mišką nevažiuosiu"
  Laima Domikaitė
  Akompanuoja V. Blažienė
  J. Hanuš. Pavasario istorijos, op.101
  1. Berniukas su fleita
  2. Žvaigždelė, kuri įkrito į ežerą
  3. Linksmi viščiukai
  Ugnė Bakševičiūtė
  Mokyt. P. Koncė
  Vilda Markevičiūtė
  Mokyt. A. Didžiulytė

  A. Dvořák. Andante
  Iveta Grodytė
  Mokyt. R. Jurkonienė

  A. Dvořák. Humoreska
  Marius Kavaliauskas
  Mokyt. E. Taleikis
  Akompanuoja D. Kavaliauskienė

  A. Dvořák. Melodija
  Džiugas Serbenta
  Mokyt. T. Kuc
  Akompanuoja L. Dužinskas

  A. Dvořák. Slavų šokis
  Sofja Melnikaitė
  Mokyt. J. Augaitienė
  Greta Garmašaitė
  Mokyt. J. Bundzaitė

  B. Martinu. Sonata Nr.1 C-dur fleitai
  ir fortepijonui, I d.
  Marius Pupkovas
  Vaiva Blažienė

  D. Popper. Elfų šokis
  Robertas Grod
  Mokyt. J. Veiverienė
  Akompanuoja A. Biveinis
  Z. Fibich. Poema
  Emilija Žukauskaitė

  B. Smetana. Choras iš op.
  " Parduota nuotaka”
  Gaudrė Karvelytė
  Eva Bartusevič
  Elėja Atkočiūnaitė
  Ingrida Grigaitienė
  Mokyt. I. Grigaitienė
  Michail Skalskis
  Mokyt. J. Augaitienė

  .
  Čekų liaud. dainos
  "Aš turiu arklius, labai greitus"
  „Eičiau džiaugsmingai į Betliejų”
  Chorinio dainavimo II kl.
  jaunučių choras
  Vadovai Steponas Mikas
  ir Diana Mikienė
  Akompanuoja V. Sulžicka

  Akordeonais pritaria
  Karolina Buckutė, Albertas Bogdanovič
  Mokyt. N. Vigelienė

  ORGANIZATORIAI

  Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetė
  muzikos mokykla
  Direktorė Laimutė Užkuraitienė

  Lietuvos ir Čekijos draugija
  Janina Balsienė

  KOORDINATORIAI

  Mokyt. Tatjana Oganian
  Mokyt. Jelena Augaitienė

  KURATORIAI

  Direktorės pavaduotojos ugdymui
  Leokadija Buchmalecienė
  Marija Simonaitienė
  Irena Karsokienė

  Fortepijono dalyko
  metodinės grupės vadovė
  Jūratė Bundzaitė

  RENGINĮ VEDA
  Enrika Džiaugienė 


  Balio Dvariono dešimtmetė muzikos mokykla 2009 m. lapkričio 13 d. 17 val.
  VARGONŲ SALĖ „Rudens spalvos"

  P R O G R A M A
  Koncertuoja jaunieji smuikininkai

  P. Peuerl. Senovinis šokis.
  Lot. Amerikos l. šokis „Mango"
  atl. Jokūbas Račiūnas, Gediminas Rydelis, Anastasija Belotelova
  mokyt. I. Kirzner, M. Pupkovas, T. Oganian

  G. F. Handel. Sonata E-dur I-II d.
  atl. Ieva Šešelgytė 4 kl.
  mokyt. I. Kirzner, konc. L. Olševska

  Čekų l.d. „Piemenukas"
  atl. Ieva Šiaučiūnaitė 2 kl.
  mokyt. V. Vytienė, konc. A. Banaitytė

  Čekų. l. d. „Batsiuvys"
  atl. Edgar Zubel 3 kl.
  mokyt. V. Vytienė, konc. A. Banaitytė

  Rusų l.d. Šarkelė"
  atl. Deimantė Šeduikytė par. kl.
  mokyt. L. Steponavičiūtė, konc. E. Žukauskaitė

  N. Baklanova. Maršas
  atl. Jurgis Žutautas 2 kl.
  mokyt. L. Steponavičiūtė, konc. E. Žukauskaitė

  N. Baklanova. Upeliukas
  atl. Jokūbas Krikštopavičius 2 kl.
  mokyt. V. Vytienė, konc. A. Banaitytė

  V. Rakov. Pasivaikščiojimas
  atl. Joana Martynovič 5 kl.
  mokyt. V. Vytienė, konc. A. Banaitytė

  B. Dvarionas. Valsas D-dur
  atl. Fatima Sapranavičiūtė 2 kl.
  mokyt. R. Puodžiukė, konc. E. Andrejevaitė

  N. Baklanova. Ratelis
  atl. Laura Balžekaitė 2 kl.
  mokyt. I. Grigaitienė, konc. E. Andrejevaitė

  M. Krasev. Top-top
  atl. Ramūnas Leonardas Šeduikis 2 kl.
  mokyt. L. Steponavičiūtė, konc. E. Žukauskaitė

  B. Dvarionas. Valsas a-moll
  atl. Donatas Vaitkūnas 4 kl.
  mokyt. I. Grigaitienė, konc. E. Andrejevaitė

  P. Čaikovskis. Neapolietiška dainelė
  atl. Elena Everatt 4 kl.
  mokyt. I. Grigaitienė, konc. E. Andrejevaitė

  P. Čaikovskis. Sentimentalus valsas
  atl. Miglė Kalinauskaitė 6 kl.
  mokyt. J. Nemanienė, konc. E. Andrejevaitė
  Ch. Beriot. Viesulas
  atl.Ugnė Šakenytė 7 kl.
  mokyt. J. Nemanienė, konc. E. Andrejevaitė

  R. Glier. Valsas
  atl. Karolis Znutas 6 kl.
  mokyt. M. Mikaitienė, konc. E. Žukauskaitė

  J. Massenet. Meditacija
  atl. Gabrielė Mačiuitytė 9 kl.
  mokyt. L. Steponavičiūtė, konc. E. Žukauskaitė

  N. Paganini. Sonatina Nr. 2
  atl. Laura Kešytė 10 kl.
  mokyt. V. Vytienė, konc. A. Banaitytė

  B. Dvarionas Elegija „Prie ežerėlio"
  atl. Lukas Jonušis 8 kl.
  mokyt. L. Steponavičiūtė, konc. E. Žukauskaitė

  H. Wieniawski. Romansas
  atl. Žygimantė Jakštaitė 10 kl.
  mokyt. D. Baublienė, konc. A. Biveinis

  RENGINIO VEDĖJA ASTA BAKAITIENĖ

  RENGINIO RENGĖJAS:
  Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetė muzikos mokykla
  RENGINIO KURATORĖS:
  Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos direktorė Laimutė Užkuraitienė
  direktorės pavaduotoja
  Leokadija Buchmalecienė
  KONCERTO KOORDINATORĖ:
  Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos mokytoja Irina Kirzner
  KONCERTO ORGANIZATORĖS:

  Mokytojos:
  Asta Bakaitienė
  Ramunė Grigienė

  Renginio programėlę maketavo R. Grigienė 


  VILNIAUS BALIO DVARIONO DEŠIMTMETĖ MUZIKOS MOKYKLA

  2009 m. lapkričio 6 d.
  18 VAL.
  T. Kosciuškos g. 13
  VARGONŲ SALĖ

  RUDENS VĖJO GARSAI
  DALYVAUJA MOKYTOJŲ MARIAUS PUPKOVO, IRINOS KIRZNER, IZOLDOS IMBRASIENĖS, TATJANOS OGANIAN MOKSLEIVIAI
  Ispanų l. melodija Esame mūsų džiaugsmui
  Atl. Fleitų ansamblis
  Milda Sakalauskaitė, Agnė Paškevičiūtė,
  Karolis Paulavičius, Milda Vaškelytė, Emilija Latėnaitė,
  Liepa Žeromskaitė
  Kamilė Danilevičiūtė (fortepijonas)
  2
  Anonimas XVI a. Allemanda
  Atl. Robert Vincukėvič (išilginė fleita)
  Konc. Emilija Žukauskaitė
  3
  Anonimas XVII a. Šokis
  Atl. Augustas Jaruševičius (išilginė fleita)
  Konc. Jarūnė Barkauskaitė
  4
  Brian Bonsor Serenada
  Atl. Kamilė Danilevičiūtė (išilginė fleita)
  Konc. Laima Tamošiūnienė
  5
  Anonimas XIX a.
  Atl. Fleitų trio
  Lidija Marija Smertinaitė (fleita)
  Ieva Skirmantaitė (fleita)
  Marius Pupkovas (fleita)
  6
  J.S. Bach Menuetas
  Atl. Ieva Matulaitytė (fleita)
  Konc. Emilija Žukauskaitė
  7
  L. van Beethoven Romansas
  Atl. Kristijonas Marcinkus (fleita)
  Konc. Emilija Žukauskaitė
  8
  P. Peuerl Senovinis šokis,
  Lotynų Amerikos l. Šokis Mango
  Atl. Gediminas Rydelis (fleita)
  Jokūbas Račiūnas (smuikas)
  Anastasija Belotelova (fortepijonas)
  Mokyt. M. Pupkovas, I. Kirzner,
  T. Oganian
  9
  D. Hellbach Manolo daina
  Atl. Lidija Marija Smertinaitė (fleita)
  Konc. Emilija Žukauskaitė
  10
  D. Hellbach Labas Pepe
  Atl. Ieva Skirmantaitė (fleita)
  Konc. Emilija Žukauskaitė
  11
  Sandra Hahn Naktinis vėjas
  Atl. Milda Vaškelytė (fleita)
  Konc. Laima Tamošiūnienė
  12
  M. Blavet Sonata Nr. 4
  Siciliana ir Allegro
  Atl. Miglė Žalkauskaitė (fleita)
  Konc. Emilija Žukauskaitė
  13
  C. Ph. E. Bach Sonata e-moll Adagio
  Atl. Agnė Paškevičiūtė (fleita)
  Konc. Laima Tamošiūnienė
  14
  J.S. Bach Siuite h-moll
  Menuetas ir Badinerija
  Atl. Monika Šaduikytė (fleita)
  Konc. Emilija Žukauskaitė
  15
  J.S. Bach Adagio
  from Concerto BWV 1056
  Atl. Karolis Paulavičius (fleita)
  Konc. Laima Tamošiūnienė
  16
  W.A. Mozart Andante C-dur
  Atl. Milda Sakalauskaitė (fleita)
  Konc. Laima Tamošiūnienė
  17
  Jim Parker Švilpiantis bliuzas
  Atl. Smiltė Budėnaitė (fleita)
  Konc. Emilija Žukauskaitė
  18
  D.Hellbach Pop Suite
  Svajonė ir Braziliškoji
  Atl. Miglė Kasperavičiūtė (fleita)
  Ugnė Kasperavičiūtė (fortepijonas)
  Mokyt. M. Pupkovas, I. Imbrasienė
  19
  Claude Bolling Irlandaise
  Atl Emilija Latėnaitė (fleita)
  Konc. Laima Tamošiūnienė
  20
  T. Gilkinson Vaikystės miestas
  Atl. Emilija Latėnaitė (fleita)
  Agnė Paškevičiūtė (fleita)
  Konc. Laima Tamošiūnienė
  21
  Airių liaudies daina
  Atl. Senjorų fleitų ansamblis
  Milda Sakalauskaitė, Agnė Paškevičiūtė,
  Karolis Paulavičius, Milda Vaškelytė, Emilija Latėnaitė,
  Liepa Žeromskaitė

  KONCERTMEISTERĖS:
  EMILIJA ŽUKAUSKAITĖ, LAIMA TAMOŠIŪNIENĖ


  Eglė Juodvalkė
  Poezijos vakaras – susitikimas
  Moderuoja - Doc. dr. SOLVEIGA DAUGIRDAITĖ
  Muzika - Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos auklėtiniai
  Milda Sakalauskaitė, Monika Šaduikytė, Miglė Žalkauskaitė
  ir jų mokytojas
  Marius Pupkovas
  (fleita)
  Renginys įvyks spalio 15 dieną (ketvirtadienį), 18 val., Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centre, Gedimino pr. 64, Vilniuje   VILNIAUS BALIO DVARIONO DEŠIMTMETĖ MUZIKOS MOKYKLA
  K V I E Č I A MOKYTOJŲ DIENOS PROGA

  2009-10-05 18 val. Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje

  Į ŠV. MIŠIAS IR KONCERTĄ

  KONCERTE DALYVAUJA
  Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos mokytojai ir moksleiviai.

  RENGINIO RENGĖJAS:

  VILNIAUS BALIO DVARIONO DEŠIMTMETĖ MUZIKOS MOKYKLA

  RENGINIO KURATORĖS:

  Vilniaus B. Dvariono dešimtmetės

  muzikos mokyklos direktorė

  Laimutė Užkuraitienė

  direktorės pavaduotoja

  Irena Karsokienė

  KONCERTO KOORDINATORIUS:

  Vilniaus B. Dvariono dešimtmetės muzikos

  mokyklos mokytojas Albinas Guželis

  KONCERTO ORGANIZACINIAME DARBE DALYVAUJA:

  Raimonda Tallat- Kelpšaitė, Ingrida Grigaitienė, Tatjana Radovič,

  Skaistė Šuminienė, Tatjana Kuc, Jūratė Veiverienė, Irina Kirzner, Daina Kavaliauskienė, Sonata Zubovienė, Algirdas Šuminas, Egidijus Taleikis, Marius Pupkovas, Linas Dužinskas, Algirdas Biveinis, Arūnas Navakas


  Šį šeštadienį, 2009 m. rugsėjo 12 d., 18 val. trys aktyvūs Lietuvos muzikai – vargonininkė Jarūnė Barkauskaitė, fleitininkas Marius Pupkovas ir saksofonininkė Rusnė Mikiškaitė – pakvies klausytojus iš VU Šv. Jonų bažnyčios leistis į nuotaikingą muzikinę kelionę „Su vargonais aplink pasaulį".

  Kelionė, prasidėjusi Europoje, kurią atstovaus vokiečių V.Lübecko, C.Ph.E.Bacho, J.S.Bacho, ispano P.Bruno, italo G.B.Vitali, lietuvio A.Martinaičio ir čeko O.Machos kūriniai vargonams solo ir su kameriniu ansambliu, aistringais A.Piazzolos tango garsais klausytojus nukels net į tolimąją Argentiną.
  Anot J.Barkauskaitės, įvairiose šalyse vargonai vystėsi skirtingai. Tam turėjo įtakos vietinės vargonavimo tradicijos, vyraujanti religija bei kaimyninių šalių tendencijos.
  „Štai pavyzdžiui liuteroniškojoje Vokietijos dalyje buvo įprasta bendruomeninį giedojimą palydėti galingais vargonų garsais. Dėl to šiai šaliai buvo būdingi instrumentai su didžiuliais pedalinių vamzdžių bokštais, kurių gilus skambesys kartu su bendruomene giedamiems liuteroniškiems choralams suteikdavo ypač gerą pagrindą," – apie liuteroniškas vargonų statybos tendencijas aiškino vargonininkė.
  Pasak pašnekovės, visiškai priešinga situacija įsivyravo katalikiškoje Italijoje ir Ispanijoje, kur bendruomenei kartu giedoti su vargonais buvo neįprasta Čia vyravo taip vadinama alternatim praktika, kai grigališkas choralas arba chorinė polifonija skambėdavo pakaitomis su vargonais.
  „Dažnai šiose šalyse vargonų pedalų klaviatūros iš viso nebūdavo, o jeigu ir pasitaikydavo, tai labai neišvystyta – vos keli registrai," – taip katalikiškas tradicijas apibūdino vargonininkė.

  Vargonininkė J.Barkauskaitė baigė Lietuvos muzikos ir teatro akademiją, stažavosi Stokholmo Aukštojoje muzikos mokykloje. Dalyvavo tarptautiniuose vargoninikų kursuose pas G.Bovet, H.Vogel, B.Winsemius, J.Laukvik. Šiuo metu dėsto vargonų disciplinas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, dalyvauja įvairių vargonininkų konkursų žiuri darbe ir aktyviai koncertuoja.

  Fleitininkas M.Pupkovas – pedagogas, perėmęs geriausias atlikimo ir pedagogines tradicijas iš žymių Lietuvoje ir užsienyje pedagogų–atlikėjų P. B. Koncės, V. Višinsko, V. Gelgoto. Baigęs magistrantūros studijas pas doc. V. Gelgotą aktyviai koncertuoja Lietuvoje ir užsienyje. 1997 m. garsino Lietuvos vardą dirbdamas pedagoginį ir atlikėjo darbą konservatorijoje „Mayeusis" Vigo mieste, Ispanijoje. Šiuo metu dirba pedagoginį darbą Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetėje muzikos mokykloje, kurioje vadovauja ir diriguoja vieninteliam Lietuvoje Fleitų orkestrui.

  Saksofonininkė R.Mikiškaitė yra Lietuvos muzikos ir teatro akademijos saksofono klasės studentė ir J.Pakalnio pučiamųjų instrumentų konkurso laureatė.

  Šis koncertas priklauso VU Kultūros centro organizuojamam koncertų ciklui „Muzikos valanda Vilniaus Universiteto Šv. Jonų bažnyčioje". Dalis šio ciklo koncertų yra skirti visame pasaulyje švenčiamiems Tarptautiniams vargonų metams (2008-2009) paminėti.

  Bilietai parduodami prieš koncertą renginio vietoje. Bilieto kaina – 15 Lt; moksleiviams, studentams ir pensininkams su pažymėjimais – 10 Lt.

  Vidas Pinkevicius
  Vargonininkas,
  Vilniaus universiteto Kulturos centras,

  Organist,
  Vilnius University Cultural Centre

  Tel. +(370) 617-88017
  Email: http://us.mc580.mail.yahoo.com/mc/compose?to=vidpinkus@yahoo.com
  http://jonuvargonai.weebly.com
  http://www.vargonai.lt/pinkevicius.htm
  http://www.vargonai.lt/pinkevicius_en.htm

  Vilniaus universiteto šv. Jonų bažnyčios vargonai
  Šiandien Šv. Jonų bažnyčioje stovintys vargonai atkeliavo iš Polocko Jėzuitų bažnyčios. Pradžioje jie buvo daug mažesni. Manoma, kad jų autorius galėjęs būti garsus XVIII a. vargonų meistras iš Karaliaučiaus A.G.Casparini arba žymus Vilniaus vargonų mokyklos atstovas M.Jansonas. Vėliau meistrų T.Tiedemanno ir J.Radavičiaus praplėsti Šv. Jonų bažnyčios vargonai stebino amžininkus. Taip pat ir dabar, po daugelį metų trukusių rekonstrukcijos darbų, šie 3 manualų ir 64 registrų vargonai yra didžiausi Lietuvoje.

  Šis instrumentas buvo rekonstruotas remiantis Casparini/Radavičiaus dispozicija ir yra labiausiai tinkamas atlikti XVIII a. - XIX a. I pusės vokiečių kompozitorių muziką. Nežiūrint to, juo puikiai skamba ir prancūzų ir kitų šalių kompozitorių kūriniai.

  Muzikinis gyvenimas VU šv. Jonų bažnyčioje yra labai aktyvus. Šeštadieniniuose ciklo "Muzikos valanda Vilniaus universiteto šv. Jonų bažnyčioje" vargonų, kamerinės ir chorinės muzikos koncertuose dalyvauja žymiausi Lietuvos atlikėjai ir kolektyvai. Didžiausiais Lietuvos vargonais taip pat yra koncertavę tokie garsūs vargonininkai, kaip Hans Davidsson (Švedija/JAV), William Porter (JAV), David Higgs (JAV), Ludger Lohmann (Vokietija), Hans Martin Corrinth (Vokietija), Guy Bovet (Šveicarija) ir kt.
  Informacija paimta iš http://jonuvargonai.weebly.com/index.html
  http://fleita.lt © 2017
  NAUJIENŲ KALEND.
  «  Birželis 2017  »
  Se.P.A.T.K.Pe.Še.
      123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  252627282930
  Fleita.lt paieška
  fleita.lt statist.